מחפשים שדרוג לגינה שלכם? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  מחסנים, ריהוט וציוד לגינה

  תקנון האתר

  הצעת רכישה מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים:

  1. כללי 

  1.1. כל המבצע פעולה, לרבות פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, מצהיר כי הוא מודע לתקנון האתר וכללי השתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

  1.2. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את יוניק גן בע"מ כלפי המבצע הפעולות באתר.

  1.3. בעלת האתר הינה יוניק גן בע"מ  ממושב כפר זיתים (להלן: יוניק גן בע"מ)

  1.4. יוניק גן בע"מ שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על המוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

  1.5. “הגולש”: הלקוח , המזמין , הרוכש בפועל או מי מטעמו , מקבל השירות כולם יחד נכתבים “גולש ” או “רוכש” או “לקוח” ולשם הנוחיות בלבד.

  2. מהו האתר ומי עומד מאחוריו?

  2.1. האתר הינו אתר סחר אלקטרוני (להלן: “האתר”) המופעל ובבעלות יוניק גן בע"מ האתר מציג ללקוחותיו מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים, כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

  3. הזכות לרכוש מוצרים באתר

  3.1. רשאי להשתתף ברכישת מוצרים באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 16 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של כל אחת מחברות האשראי הישראליות.

  3.2. יוניק גן בע"מ רשאית למנוע מגולש לרכוש מוצרים ו/או שירותים (להלן  “המוצרים” באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

  3.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא יוניק גן בע"מ רשאית למנוע מהגולש לרכוש מוצרים באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

  3.2.1. במידה והוא מסר פרטי זיהוי או תשלום שגויים.

  3.2.2. במידה והוא ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.

  3.2.2. אם כרטיס האשראי של שלו נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

  4. המוצרים המוצגים באתר

  4.1. באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים של מיטב היצרנים, כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

  4.2. בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה ובין המוצר הנמכר.

  4.3.  במידה וישנו קישור (“לינק (“באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא יוניק גן בע"מ באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או כל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם לגולש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע בשירותים באמצעות הקישור הנמצא באתר.

  4.4. יוניק גן בע"מ עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, יוניק גן בע"מ תיצור קשר עם הרוכש באמצעות הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה יוניק גן בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה וכרטיס האשראי של הרוכש לא יחויב.לחילופין רשאית יוניק גן בע"מ להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את ההצעה יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. אם הרוכש החליט לסרב, ההזמנה תבוטל וכרטיס האשראי של הרוכש לא יחוייב. מימשה יוניק גן בע"מ את זכותה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.

  4.5. כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתה של יוניק גן בע"מ.

  5. רישום באתר

  5.1. בעת הרישום לרכישת מוצרים באתר יהיה על הגולש להזין טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון וכתובת מלאה.

  5.2.על מנת להשלים את תהליך ההזמנה, הגולש מחוייב להזין את פרטי כרטיס האשראי או לציין כי ברצונו לבצע איסוף עצמי מאחד הסניפים של יוניק גן בע"מ.

  5.3. על פי חוק, הגולש לא חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונו בלבד. עם זאת, אם הוא לא מסר את כל הפרטים המבוקשים הוא לא יוכל לבצע את הרכישה.

  5.4. יוניק גן בע"מ מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

  5.5. ל-יוניק גן בע"מ שמורה הזכות לבטל את הרכישה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע”פ חוק. יוניק גן בע"מ רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר.

  5.6. כל הזמנה שתיקלט במערכת תקבל מספר סידורי. במידה וההזמנה לא התקבלה במחשבי יוניק גן בע"מ או התקבלה באופן משובש ושאינו מכיל את כל הפרטים הנדרשים, אין לראות בקבלת מספר סידורי זה קבלת הזמנה וזאת אף אם מקור התקלה הוא במחשבי יוניק גן בע"מ.

  5.7. מועד קבלת ההזמנות כפי שנרשם במחשבי יוניק גן בע"מ הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי יוניק גן בע"מ ישמש כראייה מכרעת בעניין זה.

  6. רכישת מוצר

  6.1.  יוניק גן בע"מ מציגה את המוצרים למכירה במחיר אטרקטיבי ללא מגבלת זמן או כמות.

  6.2. בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו, בכל מקרה יוניק גן בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת ולתת הנחות בתנאים מסויימים.

  6.3.  תנאי מוקדם לרכישת המוצר הוא אישור חברת כרטיס האשראי לגבי העסקה.

  6.4. היה וההזמנה אושרה, תישלח הודעה על ביצוע ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני (הכתובת שנמסרה בעת הרישום), דואר האלקטרוני הנ”ל מהווה תנאי לקנית המוצר. כמו כן, תופיע הודעה על ביצוע ההזמנה “בהזמנות שלי”. כרטיס האשראי של הרוכש יחויב על ידי יוניק גן בע"מ בסכום המכירה לרבות דמי המשלוח.

  7. אספקת המוצר

  7.1.  אספקת המוצרים וזמן אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים באתר תחת מדיניות משלוחים ו/או בהתאם למה שכתוב בהזמנה.

  7.2. זמן אספקת המוצרים כולל רק את חישובם של ימי עסקים, דהינו, חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א’-ה’) ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.

  7.3. משלוח המוצרים יכול להיעשות בדואר רשום ו/או שירות שליחים לפי שיקול דעתו של יוניק גן בע"מ.

  7.4.  מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי יוניק גן בע"מ ועל פי שיקול דעתה. לחברה שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה הגולש לא יחוייב בדמי משלוח והוא יוכל לבוא לאסוף את ההזמנה במקום ניהול עסקיה של יוניק גן בע"מ.

  7.5. יוניק גן בע"מ או מי מטעמה לא תישא בכל אחראיות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטה, כדוגמא שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים ו/או מערכות תקשורות, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה,רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועד האספקה. במקרים אלו רשאית יוניק גן בע"מ להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הרוכש.

  7.6. דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי יוניק גן בע"מ.

  7.7. בעת תיאום האספקה, רשאי השליח לבקש את נוכחו של הלקוח במקום ובמועד האספקה ולבקש הצגה של תעודת הזהות שלו ו/או חתימתו על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.

  8. תשלום

  8.1. המחירים המוצגים כוללים מע”מ על פי דין.

  8.2. הגשת הצעה שאושרה מהווה קניה של המוצר, המחייבת בתשלום מלוא הסכום של המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה.

  8.3.  חיוב הלקוח יתבצע ע”י יוניק גן בע"מ וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הגולש.

  9. ביטול הצעה/עסקה והחזרת מוצרים מצד הלקוח

  9.1. ביטול ההזמנה יעשה באמצעות שליחת דוא”ל לחברת (UGAN.nt@gmail.com)

  9.2.  בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 (”חוק הגנת הצרכן”) רשאי צרכן לבטל   קנייתו של מוצר בהודעה בכתב מרגע הרכישה.

  9.3.  זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

  9.3.1. מוצרים שלא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת ו/וא לספקן לצרכן אחר ו/או מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד לחזרתם לעסק (“טובין פסידים” כמשמעם בחוק הגנת הצרכן).

  9.3.2. לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

  9.3.4. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

  9.3.5. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע – הלקוח יתבקש להחזיר את המוצר לחברה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה.

  9.3.6. ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

  9.3.7. בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניקוי עלות דמי המשלוח.

  10. ביטול מכירות בידי יוניק גן בע"מ:

  10.1. יוניק גן בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

  10.1.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

  10.1.2. אם ארעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת.

  10.1.3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת יוניק גן בע"מ את המשך המכירה ביצועה.

  10.1.4. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאית יוניק גן בע"מ לבטל את הרכישה הספציפית.

  10.1.5. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

  10.1.6. יוניק גן בע"מ ו/או המוכר רשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.

  11.  סודיות ופרטיות

  11.1. יוניק גן בע"מ מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לראשותה לשמור על סודיות בעת ההשתתפות במכירה. פרטים אלו ישמרו במאגר המידע של יוניק גן בע"מ. יוניק גן בע"מ לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר.

  11.2. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות של יוניק גן בע"מ להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת יוניק גן בע"מ יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי יוניק גן בע"מ.

  11.3. יוניק גן בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. יוניק גן בע"מ תהיה רשאית נתונים סטטיסטים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.

  11.4. יוניק גן בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב אלא אם הלקוח ציין בפני יוניק גן בע"מ כי אינו מעוניין בכך.

  11.5. יוניק גן בע"מ לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

  11.5.1. אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות יוניק גן בע"מ.

  11.5.2. אם הלקוח ביצע עשה שימוש בשירותי יוניק גן בע"מ לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד בביצועו של מעשה כזה.

  11.5.3. אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם יוניק גן בע"מ או מי מטעמה.

  11.5.4. אם התקבל בידי יוניק גן בע"מ צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי.

  11.5.5. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח ובין יוניק גן בע"מ.

  12. אחריות

  12.1. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות החברות היצרניות, ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה מצד יוניק גן בע"מ לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב.

  12.2. יוניק גן בע"מ אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תיקנים.

  12.3. יוניק גן בע"מ מתחייבת לעשות ככל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

  12.4. אחריות לאספקה ולהתקנה של המוצרים: יוניק גן בע"מ משתמשת בשירותים של חברות משלוחים והתקנות חיצוניות לצורך אספקה ו/או התקנה של המוצרים אצל הלקוחות. האחריות לאספקה תקינה ובזמן, כמו גם להתקנה תקנית ומקצועית של המוצרים, מוטלת כולה על חברת המשלוחים או על חברת ההתקנות שביצעה את השירות. במקרה של תלונה או טענה לגבי אספקה או התקנה של מוצר, על הלקוח לפנות ישירות לחברת המשלוחים או לחברת ההתקנות, בהתאם למקרה.
  יוניק גן בע"מ תסייע ללקוחותיה בתהליך זה ככל שתוכל, אך לא תישא באחריות לכל נזק, עיכוב, פגם, או אי-נוחות שנגרמו כתוצאה מפעולותיהן של חברות אלו.

  13. אחריות יוניק גן בע"מ במקרה של אי אספקת המוצר

  13.1. מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, במקרה בו לקוח ביטל עסקה מסיבה שהמוצר שנרכש באותה עסקה לא סופק לו (ובמקרה זה בלבד) מתחייבת יוניק גן בע"מ לספק ללקוח מוצר חלופי שווה ערך לזה שנרכש באותה עסקה, או להשיב ללקוח את הכספים ששולמו על ידו בפועל במסגרת העסקה האמורה, לפי בחירת יוניק גן בע"מ.

  13.2. יוניק גן בע"מ תספק את המוצר החלופי או תשיב כספים ללקוח כאמור, בתנאי שהלקוח ביטל את העסקה מול חברת האשראי, המציא לחברה אישור מחברת האשראי (או דף חיוב חשבון) המעיד על ביטול העסקה וכן המציא לחברה הצהרה חתומה על ידו כי ביטל את העסקה מכיוון שהמוצר לא סופק לו.

  13.3. היה ויתברר כי הלקוח לא ביטל את העסקה ו/או המוצר סופק ללקוח, הלקוח יהיה חייב להשיב לחברה את המוצר החלופי שקיבל או את הכספים ששולמו על ידי יוניק גן בע"מ (לפי העניין)

  13.4. מובהר כי אספקת המוצר החלופי או השבת הכספים בהתאם לאמור לעיל, תיעשה בהתאם לפרטי העסקה כפי שבוצעו באתר.

  14. דין שיפוט

  14.1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבית המשפט של מדינת ישראל הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

  מחפשים שדרוג לגינה שלכם? השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   למה אנחנו

   ברוכים הבאים ל UGAN האתר המוביל לחצר שלכם! כאן תמצאו את כל מה שאתם צריכים ליצירת חצר מושלמת. עם ניסיון של אלפי התקנות אנו נדע לענות על הצרכים שלכם כך תוכלו להיעזר במומחיות שלנו כדי ליצור את חצר האידיאלית עבורכם. אנו מציעים מבחר רחב של מחסני גינה, ריהוט גן, פרגולות ועוד מוצרים איכותיים ממיטב המותגים המובילים. עם דגש על איכות המוצרים ושירות לקוחות מעולה, אנו בטוחים שתמצאו בידיוק את מה שאתם מחפשים. אז למה לבחור בנו? כי בשונה מאתרי מכירות אחרים שם יש אנשי מכירות אנו מציעים לכם מומחיות של אנשי מקצוע אשר מגיעים מהשטח וידעו לתת פתרון לכל בעיה. אנחנו מחויבים לספק לכם חווית קנייה חלקה ומהירה, כך שתוכלו ליהנות מהחצר שלכם בהקדם האפשרי. אנו כאן בשבילכם בכל שלב - מהתכנון ועד ההתקנה. אז למה לחכות? הצוות המקצועי שלנו ישמח לסייע בכל שאלה כך שאין סיבה להסס.
   מגוון רחב של פתרונות מתקדמים
   חווית קנייה מהנה ומקצועית
   ייעוץ וליווי אישי לכל לקוח
   מגוון רחב של מוצרים איכותיים
   מבצעים מיוחדים ומשתלמים
   ריהוט איכותי ומעוצב

   הרשמו לניוזלייטר שלנו והשארו מעודכנים בכל המבצעים


    אני מאשר שליחת דיוור

    בניית חנות וירטואלית

    Error: Contact form not found.

    שלחו לנו ווצאפ!
    1
    💬 שלחו לנו ווצאפ!
    Scan the code
    ברוכים הבאים ל-UGAN פתרונות מקיפים לגינה 🌳🏠🌳
    איך אפשר לעזור?